Wspieramy służby medyczne

18 kwietnia 2020

Kreatywność czasu pandemii
Czy ambulans transportowy może być ruchomym gabinetem pediatrycznym?
My udowodniliśmy, że tak. Za nami już dwa badania mamy i jej synka.
Badania, jakie prowadzimy, wynikają z potrzeby chwili. Trudne warunki sanitarne, duże zagrożenie i obawy o to, że można z wizyty w szpitalu "coś przynieść" jest oczywiście w obecnej sytuacji dużym problemem. Nasze badanie zawsze poprzedzone jest wywiadem, pomiarem temp i dezynfekcją ubrania pacjentki. Ograniczamy się też tylko do takich zabiegów, jakie mogą być wykonywane w domu pacjentki (w normalnych warunkach). Natomiast, gdy stwierdzimy, że konieczna jest interwencja ambulatoryjna, oczywiście jej nie podejmujemy, tylko przekazujemy polecenie, by pacjenta sama, jeśli ma taką możliwość, lub z nami, korzystając z naszego transportu, udała się do specjalistycznego gabinetu.
Nasza inicjatywa w obecnym trudnym czasie ma właśnie pomóc rozpoznać stan, który wymaga wizyty u lekarza. Zebrane od początku naszych działań na koczowisku informacje pokazały nam, że wizyty takie z różnych przyczyn nie są realizowane. Natomiast, od momentu, gdy zaczęliśmy obserwować sytuację z oględzinami lekarskimi, już dwa razy skierowaliśmy pacjentkę do szpitala. I tutaj właśnie widzimy sens podjętych przez nas działań. Nie wyręczamy służby zdrowia, bo warunki na to oczywiście nie pozwalają, a stwierdzenie, że nasz ambulans stał się mobilnym gabinetem pediatrycznym, jest oczywiście takim ukłonem w kierunku wskazania, że staramy się odpowiadać na potrzeby, jakie są nam zgłaszane, uwzględniając oczywiście wszystkie ograniczenia wynikające z przepisów dotyczących funkcjonowania ochrony zdrowia.
Każda kolejna wizyta pokazuje nam też kolejne potrzeby, za nami już pierwsze zakupy na potrzeby tego działania, przed nami kolejne. Wspaniale., że dzięki ludziom dobrej woli możemy te działania prowadzić i doposażać się w niezbędny sprzęt.
Dzisiaj chcemy szczególnie podziękować https://amicis.org oraz Magovox, a w szczególności Kobiecie o Wielkim Sercu Małgosi Rutkowskiej, którą poznałam podczas projektu WzmocniONE. I teraz naprawdę czujemy, że nie trzeba wygrać, by Wygrać <3 Małgosiu, ten maluszek na zdjęciu uśmiecha się przede wszystkim do Ciebie i całej Waszej wspaniałej załogi <3 🙂

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i ludzie siedzą