Edukacja

Proces wychowania, to proces budowania autentycznej relacji, poznawania siebie nawzajem, wspierania siebie w budowaniu poczucia własnej wartości.

Szczególny nacisk kładziemy na dofinansowanie programów wspierających budowanie zdrowych relacji rodziców z dziećmi.

Równa godność 

Krzysztof Rutkowski / TEDxLublin 2019 

Janusz Korczak mówił, że jeżeli chcemy zmienić świat, musimy zmienić sposób, w jaki traktujemy nasze dzieci. Te słowa ponad 100 lat później są wciąż aktualne. Jesteśmy przekonani, że źródłem wielu nieszczęść na świecie jest niskie poczucie wartości współczesnego człowieka. A to poczucie wartości najlepiej budować od samego początku, w domu rodzinnym. Szukaliśmy zatem partnera, z którym moglibyśmy dotrzeć do rodziców - zwłaszcza do rodziców w małych miejscowościach, gdyż tam często brakuje takiej oferty. I tak narodził się program "Juul na wsi", realizowany razem z Fundacją Familylab Polska i w całości finansowany przez Magovox. 


Magovox nawiązał współpracę z Fundacją Familylab Polska w 2018 roku. Familylab ma wyjątkową ofertę dla rodziców. Trenerzy Familylab są rozsiany po całej Polsce i łatwo mogą dotrzeć do miejsc położonych poza wielkimi miastami. Trenerzy Familylab sami są rodzicami i na co dzień organizują przeprowadzają liczne seminaria inspirujące dla rodziców, nauczycieli i innych dorosłych pracujących z dziećmi. Seminaria inspirujące to prawdziwe spotkania - rodzica z rodzicami. Spotkania te mają charakter wykładowy - trener dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie omawianego tematu. Celem jest przekazanie inspiracji.

Podczas seminariów inspirujących ich uczestnicy dowiadują się, jak jak budować silne relacje z dzieckiem i wspierać rozwój poczucia własnej wartości. Można tu otrzymać wskazówki, jak szanować potrzeby dzieci i zarazem być dla nich przywódcą. Rodzice nie są pouczani, ale nie otrzymują też prostych rozwiązań. Przede wszystkim jest to dobra okazja do namysłu nad sobą oraz swoimi własnymi postawami, zachowaniami i relacjami. Uczestnicy  zdobywają wiedzą, ale jednocześnie wzmacniane jest zaufanie do ich własnych kompetencji. Rodzic jest kompetentny. Tak jak dziecko. 

"Twoje kompetentne dziecko" - to najważniejsza książka autora podejścia Familylab. Jesper Juul, duński terapeuta rodzinny oparł swoje podejście pedagogiczne na czterech wartościach: równa godność, integralność, autentyczność i odpowiedzialność osobista. Jego książki zostały przełożone na język polski i wydane przez Wydawnictwo Mind. 

Nasza Ferajna

Centrum edukacyjne zapewniające dzieciom przyjazną przestrzeń do zdobywania wiedzy o otaczającym je świecie. Ponieważ nie jesteśmy szkołą w rozumieniu przepisów prawa, dzieci uczęszczające do centrum realizują obowiązek szkolny w ramach edukacji domowej. Tworzymy społeczność opartą na kulturze uczenia się oraz koncepcji odpowiedzialności osobistej.

Wartości, którymi się kierujemy: autentyczność, integralność, odpowiedzialność i równa godność - wyznaczają ścieżki, którymi będziemy podążać. W Naszej Ferajnie dajemy dzieciom wolność decydowania o tym, czego, kiedy i jak się uczą. Wspieramy rozwój ich poczucia własnej wartości. Nasza Ferajna jest miejscem, które dostosowuje się do potrzeb i potencjału ludzi, którzy je współtworzą - zarówno dzieci, jak i dorosłych. Chcemy, by każdy mógł tu odkrywać i rozwijać swoje pasje i talenty, dokonywać swoich wyborów i uczyć się brania za nie odpowiedzialności. Chcemy, żeby doświadczenie współtworzenia społeczności rozwijało umiejętności współpracy i bycia empatycznym wobec siebie i innych, przy jednoczesnym wzmacnianiu i rozwijaniu poczucia autonomii i niezależności myślenia oraz działania.

Kontakt: info@naszaferajna.pl

MagoVox finansuje program realizowany przez fundację Familylab Polska, w ramach którego dociera do małych miejscowości z pedagogiką duńskiego terapeuty rodzinnego Jespera Juula. Inspirujące seminaria prowadzone przez certyfikowanych trenerów są skierowane do rodziców, nauczycieli i wychowawców. Uczestnicy doświadczają jak budować więź z dziećmi i wzmacniać ich poczucie własnej wartości. Jest to także, a może przede wszystkim, okazja do samorozwoju - do wsłuchania się w siebie i swoje potrzeby.

Masz pytania dotyczące seminariów? Naszej organizacji? Jespera Juula i jego idei autentycznej relacji? Wejdź na stronę: http://www.family-lab.pl/kontakt/

Seminaria Family Lab

  1. Sztuka mówienia “nie” z czystym sumieniem
  2. Agresja - niebezpieczne tabu
  3. Dorosły jak latarnia morska - albo: Dorosły jako przywódca stada
  4. Jestem ok - taka, jaka jestem
  5. Dziecko w szkole
  6. Uśmiechnij się! Siadamy do stołu!
  7. Nastolatek w rodzinie - kiedy kończy się wychowanie?
Certyfikowani trenerzy, którzy pracują z MagoVox

Katarzyna Kubiczek

Jestem pedagogiem i socjoterapeutką, a także Trenerką Family-lab Polska. Jestem założycielką LaboratoriumRelacji.pl, które powstało, by wspierać dorosłych w budowaniu świadomych relacji z dziećmi.

Prywatnie jestem mamą trójki dzieci i właśnie ta rola motywuje mnie, do poszukiwania odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości. Dzięki moim dzieciom wyruszyłam w najpiękniejszą podróż w moim życiu – podróż w głąb siebie i do takiej podróży zapraszam dorosłych, których spotykam w swojej pracy.

Kontakt: laboratoriumrelacji.pl

Jolanta Marchlewska

Jestem psychologiem, propagatorką komunikacji empatycznej Marshalla Rosenberga (www.cnvc.org). Prowadzę zajęcia edukacji emocjonalnej dla dzieci i młodzieży oraz grupy rozwojowe dla rodziców i nauczycieli. Zajmuję się poradnictwem rodzinnym i wychowawczym, prowadzę indywidualną pomoc psychologiczną dla rodziców i dzieci.

Kontakt: marchlewska.pl

Agnieszka Barber

Certyfikowana trenerka Familylab, socjoterapeutka, psychprofilaktyk, pedagożka, mama dorastających trojaczków, fanka autentyczności, prostoty i realnego kontaktu, z dumą prowadząca Centrum Wsparcia Kolory Relacji. Centrum Wsparcia Kolory Relacji dla rodziców, specjalistów I dzieci powstało przede wszystkim z myślą o dzieciach – ale dla dorosłych, którzy potrzebują profesjonalnego i rzetelnego wsparcia w sprawach wychowawczych.

Kontakt: koloryrelacji.fcom.pl

Tomasz Cieplicki

Jestem mediatorem oraz trenerem Familylab, z wykształcenia magistrem socjologii. Prywatnie - mężem i tatą. Prowadzę seminaria inspirujące Familylab w oparciu o dorobek Jespera Juula, przekazując podejście oparte na autentyczności, równej godności i odpowiedzialności osobistej. Bardzo lubię pracować z młodzieżą prowadząc warsztaty mediacji rówieśniczych. Lubię też wysiłek fizyczny oraz poznawanie samego siebie. Seminaria Juul prowadziłem w Ołoboku (okolice Świebodzina) oraz w Droszkowie (okolice Zielonej Góry).

Kontakt: pracowniafundamed.pl