Wspieramy inicjatywy dążące do budowania świata równej godności kobiet i mężczyzn

WzmocniONE to program wspierający działania, które pomagają kobietom rozwinąć swój potencjał i budować poczucie własnej sprawczości.

W dzisiejszych realiach kobietom trudno uwierzyć w siebie, trudno im się przebić w różnych sferach życia, wciąż pokutują niekorzystne dla nich stereotypy i tradycyjny podział ról.

Jesteśmy pewni, że bardziej aktywny udział kobiet w życiu publicznym, społecznym, biznesowym jest niezbędny dla tworzenia rozwiązań, które odpowiadają na wyzwania współczesności.

Wzmocnienie pozycji kobiet jest również jednym z celów rozwojowych stawianych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Zdaniem twórców Programu Rozwoju ONZ (UNDP) zapewnienie kobietom i dziewczętom równego dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i godziwej pracy oraz do udziału w procesie decyzyjnym w sprawach politycznych i ekonomicznych wzmocni zrównoważone gospodarki i przyniesie korzyści społeczeństwom, a w efekcie całej ludzkości.

Program WzmocniONE  realizujemy  wspólnie z Fundacja  Ashoka Polska.  Motywacją do wspólnego działania jest obrany przez nas cel – wzmocnienie kobiet i związane z tym zmiany systemowe.

Program adresujemy do wszystkich kobiet, w szczególności do tych z małych miejscowości i wiejskich społeczności lokalnych. Do współpracy zapraszamy również mężczyzn.

W ramach programu dajemy kobietom możliwość zgłaszania trapiących je od lat problemów, nazwania ich i szukania rozwiązań. To szansa, aby kobiety wzięły swój los w swoje ręce i wspólnie stanęły do walki o swoje prawa.  My chcemy wysłuchać ich głosu, wesprzeć je, zmotywować do działania a także połączyć podobne inicjatywy tzn. pomóc w sieciowaniu.

Chcemy tworzyć i stale poszerzać grupę kobiet przekonanych o własnej wartości, przekonanych o słuszności wprowadzania zmian systemowych, zmian, które przyczynią się do powstania sprawiedliwego świata ludzi o równej godności.

Chcemy, aby z każdą następną edycją ta grupa kobiet powiększała się o nowe aktywistki, bo tylko wspólne działanie daje nam większą moc i pozwala osiągnąć zamierzony cel.

aplikuj do programu

Organizatorzy mówią o programie

Regulamin Programu WzmocniONE na inicjatywy budujące równą godność płci w Polsce

Do pobrania w formacie

Harmonogram programu

11 lutego 2020

Ogłoszenie programu „WzmocniONE”

8 marca 2020

Zamknięcie naboru

27 marca 2020

Wybór 20-30 inicjatyw do rozmów on-line

1 – 3 kwietnia 2020

Rozmowy on-line z Jury

najpóźniej 8 kwietnia 2020

Wybór 10 finalistek i finalistów Programu

21 – 22 kwietnia 2019

Szkolenie dla finalistek i finalistów Programu

kwiecień – październik 2020

Wsparcie szkoleniowe i doradcze inicjatyw oraz realizacja pilotaży

połowa września 2020

Spotkanie finalistek wszystkich edycji Programu

20 października 2020

Finał trzeciej edycji Programu „WzmocniONE”
aplikuj do programu

Organizatorzy

Małgorzata Rutkowska

Małgorzata Rutkowska

Założycielka i właścicielka firmy Magovox. Pomysłodawczyni, wspólnie z fundacją Ashoka Polska, programu WzmocniONE.  Od 2005 prowadzi także fundację Amicis, której celem jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym członkom społeczeństwa .Inicjatorka przeprowadzanych corocznie akcji mikołajkowych dla dzieci przedszkolnych i szkolnych  w małych miasteczkach i wsiach . Podczas swojej 15 letniej działalności fundacja Amicis przygotowała i przekazała maluchom i młodzieży około 3.500 paczek świątecznych . MR  prowadzi również zbiórkę pakietów żywnościowych , którą organizuje przy pomocy swoich niemieckich przyjaciół. Pakiety te są przeznaczone dla pokrzywdzonych przez los rodzin wielodzietnych , a także dla ludzi samotnych borykających się z różnymi problemami . W wyniku tych akcji corocznie w woj. Wielkopolskim około 500 rodzin otrzymuje  świątecznie wsparcie . 

Zaangażowana w pomoc na rzecz uchodźców przebywających w obozach na terenie Niemiec, gdzie mieszka od ponad 30 lat . 

Dumna mama trójki dorosłych dzieci. Zapalona sportsmenka, która stroni od rywalizacji, ale uwielbia pokonywać własne demony – czy to na stoku, korcie czy bieżni. Miłośniczka malarstwa. Pochłania powieści-zwłaszcza opasłe tomy o mrocznych, przygnębiających, ale jakże ludzkich sprawach.

Małgorzata Wojnowska-Marzoch

Małgorzata Wojnowska-Marzoch

Małgorzata dołączyła do zespołu  spółki MagoVox we wrześniu 2018 roku. Koordynuje współpracę MagoVoxu-u z Ashoką przy realizacji programu WzmocniONE. Odpowiada również za jego stronę finansową. Od wielu lat zawodowo związana z grupą AMICA. Obecnie w zarządzie spółki IMMOBILIO SA. Prywatnie: pasjonatka żeglarstwa,  miłośniczka podróży i poznawania nowych ludzi.

Agata Safiej-Bartosik

Agata Safiej-Bartosik

Agata jest związana z Ashoką od 2001 roku, kiedy została wybrana jako Ashoka Fellow za działalność w zakresie promowania narzędzi marketingu i mediów, jako sposobu wzmacniania organizacji pozarządowych. Agata jest współzałożycielką Fundacji Komunikacji Społecznej oraz organizacji SMartKollektiv (Serbia). Była pierwszą osobą w Polsce, której stanowisko pracy nazywało się Menedżer ds. społecznej odpowiedzialności firmy. Funkcję tę pełniła w firmie Danone, gdzie tworzyła i prowadziła program Podziel się Posiłkiem oraz Partnerstwo dla Zdrowia. W 2007 roku Agata założyła firmę doradczą ASB Consluting, zajmującą się wspieraniem firm w projektowaniu programów nastawionych na generowanie realnych zmian i efektów społecznych, która została włączona do Zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu PwC. Agata studiowała socjologię i sztuki spektaklu w Polsce i we Francji. Przez lata nie może wyjść ze zdumienia, jak mało świat wie o Ashoka Fellows – ludziach którzy innowacyjnie, systemowo i skutecznie zmieniają świat na lepsze. Zdumienie to, a czasem nawet złość, są dla niej nieustającą inspiracją do działa.

Martyna Markiewicz

Martyna Markiewicz

W Ashoce od grudnia 2018 roku, odpowiada za program WzmocniONE, który ma na celu wspieranie inicjatyw wzmacniających kobiety w realizowaniu swojego potencjału oraz budowaniu poczucia sprawczości. Odpowiada również za działania w ramach programu Tackle Fuel Poverty na terenie Polski. Martyna jest trenerką, koordynatorką projektów, organizatorką społeczności. Ceni sobie pracę z ludźmi i pasjonuje ją szukanie innowacyjnych sposobów tworzenia przestrzeni dla wsparcia wzrostu indywidualnego i organizacyjnego. Od blisko 12 lat pracuje w sektorze społecznym współpracując z różnymi organizacjami, instytucjami, grupami. Pracowała m. in jako koordynatorka aktywizmu Amnesty International Polska oraz koordynatorka Centrum Społecznego Paca. Współtworzyła dwie organizacje pozarządowe. Działa przede wszystkim w obszarze praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji, edukacji globalnej. Martyna jest również certyfikowaną trenerką dramy, aktorką i jokerką Teatru Uciśnionych, facylitując pracę różnych grup, dotykających przede wszystkim tematu opresji płci społeczno-kulturowej. Jest moderatorką design thinking. Współpracuje również z biznesem, głównie w obszarze HR. W czasie wolnym ćwiczy MMA i robi dżemy.

Martyna Rubinowska

Martyna Rubinowska

Martyna jest w Ashoce od czerwca 2015 najpierw odpowiadała za przygotowanie Mapy Innowatorów Społecznych, później za uruchomienie programu Changemaker Schools (Szkół z mocą zmieniania świata) i wybór pierwszych 6 szkół. Obecnie zajmuje się poszukiwaniem i wybieraniem Nowych Członków Ashoki oraz całościowym wsparciem sieci Ashoka Fellows i w Europie Centralnej i Wschodniej, a także poszukiwaniem coraz to nowych połączeń między ludźmi, organizacjami, sektorami, kulturami. Rola Martyny wynika z jej wcześniejszych doświadczeń jako bajarki i liderki grupy Baśnie Właśnie, a także działalności na styku sektorów i kultur. Martyna ukończyła wydział Ekonomii Uniwersytety Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Polityka Społeczna, studiowała także 5 lat psychologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jury 2020 WzmocniONE prezentuje 10 finałowych inicjatyw III edycji

Co warto wiedzieć

Kto może wziąć udział w konkursie WzmocniONE?

 • organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia);
 • organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące zakład aktywności zawodowej na podstawie odrębnych właściwych przepisów prawa;
 • spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych;
 • spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne osób prawnych;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące zakład aktywności zawodowej;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu oraz zysku na realizację celów społecznych;
 • grupy nieformalne

Jakie wsparcie w programie WzmocniONE może uzyskać inicjatywa?

 • wsparcie szkoleniowe – 10 finalistek lub finalistów wybranych przez Jury będzie zaproszonych do wzięcia udziału w spotkaniu stacjonarnym oraz do serii spotkań online, których tematyka będzie dostosowana do potrzeb organizacji oraz inicjatyw. Udział w spotkaniu stacjonarnym jest warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe.
 • wsparcie doradcze– 10 finalistek lub finalistów wybranych przez Jury otrzyma wsparcie w postaci nieodpłatnego doradztwa dopasowanego do potrzeb organizacji oraz inicjatywy. Doradztwo będzie miało na celu zwiększenie pozytywnego oddziaływania społecznego inicjatyw, może dotyczyć obszarów takich jak zmiana społeczna, zwiększenie wpływu społecznego czy zarządzanie zespołem. Skorzystanie ze wsparcia merytorycznego jest warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe.
 • wsparcie w przeprowadzeniu pilotażu działań –10 finalistek lub finalistów wybranych przez Jury otrzyma wsparcie finansowe w wysokości do 4.000 PLN każda w celu przeprowadzenia pilotażu działań inicjatywy. Środki zostaną przekazane zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa. Przeprowadzenie pilotażu jest warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe.
 • wsparcie finansowe – 3 laureatek lub laureatów wybranych przez Jury otrzyma wsparcie w postaci grantów w wysokości 40.000 PLN każdy na realizacje przedstawionej inicjatywy.

Do kiedy można składać aplikacje?

Termin składania aplikacji upływa dnia 8 marca o godz. 23.59.

Jaka jest procedura weryfikacji wniosków?

Procedura weryfikacji wniosków składa się z pięciu etapów:
Etap I: Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych.
Etap II: Ocena formularzy, czyli sprawdzenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Zespół Ekspercki.
Etap III: Ocena formularzy przez Jury oraz wybór 20-30 inicjatyw. Rozmowy on-line z wybranymi inicjatywami.
Etap IV: Ocena aplikacji oraz rozmów przez Jury oraz wybór 10 finalistek i finalistów.
Etap V: Prezentacje finalistek i finalistów podczas  Finału Programu „WzmocniONE”. Wybór laureatek i laureatów przez Jury.

W jaki sposób można aplikować?

Czy do konkursu może aplikować osoba fizyczna lub grupa nieformalna?

Do konkursu może aplikować również osoba fizyczna lub grupa nieformalna.

Na etapie przeprowadzenia pilotaży oraz w przypadku przyznania inicjatywie zgłoszonej przez grupę nieformalną wsparcia finansowego, grupa zobowiązana zostanie do sformalizowania działalności lub zawarcia partnerstwa z podmiotem posiadającym osobowość prawną, który będzie odpowiedzialny za formalne przyjęcie darowizny oraz ewentualne rozliczenie wydatkowania środków. Na etapie realizacji pilotaży inicjatyw dopuszczamy możliwość rozliczenia ich kosztów przez księgowość spółki Magovox (m. in. faktury na dane spółki).

W przypadku braku osobowości prawnej lub partnerstwa na etapie przyznania głównego wsparcia finansowego, inicjatywa może zostać wykluczona z grona laureatek i laureatów.

Czy podmiot, który jest w trakcie realizacji inicjatywy/działalności, może zgłosić tę inicjatywę/działalność do konkursu WzmocniONE?

Tak, działalność bieżąca lub inicjatywa w realizacji może być przedmiotem ubiegania się udział w konkursie.

Finalistki

Trzecia edycja

9DWUNASTYCH

9DWUNASTYCH

Kobiecość, męskość – wszystko GRA. Gra o równości płci

Czy kobiety i mężczyźni mają równe prawa? W teorii tak, a jak jest w praktyce? Jak często w życiu zdarzają się sytuacje, gdy mężczyźni i kobiety spotykają się z różnym traktowaniem, z różnymi oczekiwaniami, z różnymi ocenami. Jakie są konsekwencje takich nierówności? Zagraj z nami w grę planszową o równości płci pt. „Kobiecość, męskość – wszystko gra” opracowaną przez stowarzyszenie 9dwunastych. Doświadcz różnicy płci.Gra powstała, by w atrakcyjny i angażujący sposób przekazywać wiedzę na temat zagadnień związanych z równością płci.

Facebook / Instagram / Website

Dziewczyna w Spectrum

Dziewczyna w Spectrum

Dziewczyna w spektrum to inicjatywa wspierająca dziewczyny i kobiety w spektrum autyzmu, tworząca dla nich bezpieczną przestrzeń. Inicjatywa będzie oferować dziewczynom i kobietom w spektrum autyzmu działania mające na celu wzmocnienie ich poczucia sprawczości i podmiotowości, rozwijanie swoich pasji, mentoring, działania samopomocowe i samorzecznicze. Będzie osłabiać stereotypy na temat kobiet w spektrum autyzmu, promując ich twórczość i sukcesy zawodowe. Inicjatywa będzie także budować wrażliwość na różnice płci wśród osób pracujących z dziewczynami w spektrum autyzmu oraz wśród ich rodziców i bliskich.

Facebook / Website

Feministyczny Kolektyw Nurkowy BOJKA

Feministyczny Kolektyw Nurkowy BOJKA

Bojka

Facebook /

Fundacja #SAYSTOP

Fundacja #SAYSTOP

MOCne Razem

Założycielki fundacji bazują na własnych doświadczeniach z okresu służby, dzięki czemu są wstanie precyzyjnie wskazać newralgiczne punkty całego systemu. Fundacja w swoich działaniach poza wsparciem prawnym, psychologicznym i szkoleniowym dla ofiar mobbingu w służbach mundurowych, chce również zainicjować zmiany systemowe, proceduralne oraz określić  standardy, które gwarantowałyby wzajemny szacunek, uczciwość oraz przejrzystość relacji służbowych.
Podstawowym celem fundacji jest działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn w służbach mundurowych oraz przeciwdziałanie mobbingowi. Służby mundurowe ze względu na swoja specyfikę, hermetyczność i uwarunkowania społeczno-kulturowe są szczególnie narażone na nadużycia na linii przełożony – podwładny.
S Z A C U N E K / U C Z C I W O S C / T R A N S P A R E N T N O S C / R Ó W N O W A G A

Fundacja DROGA KOBIET

Fundacja DROGA KOBIET

Działamy razem – sieć antyprzemocowych ekspertek – uchodźczyń

Fundacja Droga Kobiet to młoda organizacja założona przez grupę feministek współpracujących ze sobą od kilku lat. Zawodowo i aktywistycznie działamy w obszarze prouchodźczym oraz przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. W projekcie rozwijamy nasze najważniejsze cele, czyli wzmacnianie uchodźczyń i migrantek (dorosłych i dziewczynek oraz nastolatek, w ośrodkach dla uchodźców i poza nimi). Proponujemy uczestniczkom uchodźczyniom wyjazd szkoleniowy, na którym nabędą ekspercką wiedzę dotyczącą przeciwdziałania przemocy i poznają metody samoobrony psychicznej i fizycznej. Poprzez realizację projektu chcemy wyłonić i wzmacniać liderki wśród samych uchodźczyń - aby w sytuacjach kryzysowych mogły być nawzajem dla siebie wsparciem (wobec indolencji czy wręcz niechęci państwa), oraz aby dać im siłę, by mogły być rzeczniczkami swoich interesów na zewnątrz.

Facebook /

Fundacja FEMINOTEKA

Fundacja FEMINOTEKA

Antyprzemocowa Sieć Kobiet

Antyprzemocowa Sieć Kobiet (ASK) to inicjatywa kilkudziesięciu kobiet z całej Polski, organizatorek ogólnoświatowej akcji Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland, która w Polsce i na świecie organizowana jest od 2013r. Chcemy lepiej i skuteczniej przeciwdziałać przemocy wobec kobiet i dziewcząt na poziomie lokalnym. Pomoże nam w tym rozszerzenie sieci o kolejne działaczki,  wzmocnienie i podniesienie ich wiedzy i kompetencji z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, zwłaszcza przemocy seksualnej, a także integracja dzialaczek, dzięki czemu wzrośnie poczucie sprawczości wśród uczestniczek, poczucie, że mają wsparcie w innych kobietach, poczucie solidarności.

Facebook / Instagram / Website

Klub Sportowy KONTRA

Klub Sportowy KONTRA

Kobieca perspektywa zarządzania w sporcie

Gdzie kobiety głosu nie mają? W polskim sporcie! Tylko 10 % członków zarządów związków sportowych w Polsce stanowią kobiety! I nie ma w zasadzie znaczenia dyscyplina! Dlaczego chcemy i uprawiamy sport, ale nim nie zarządzamy? Dlaczego tak mało nas kontynuuje pasję sportową w zawodzie trenerki, menadżerki klubu sportowego, sędziny, fizjoterapeutki? Nasza inicjatywa poszuka odpowiedzi na te pytania ale też da narzędzia do zmiany istniejącego stanu rzeczy. Do udziału w niej zapraszamy wszystkie kobiety, które chcą działać w sporcie na każdym jego poziomie. Wspólnie zdobędziemy wiedzę, umiejętności i motywację! Z boiska, pływalni, parkietu, maty, ringu, toru – na salę konferencyjną!

Facebook /

PATCHSHOPGIRLS

PATCHSHOPGIRLS

Babska Korba

Babska Korba jest inicjatywą kolarską prowadzoną przez Ala Ma Koła. Po pierwsze promuje ona tę dyscyplinę sportu wśród kobiet, po drugie - kobiecą samodzielność podczas wypraw rowerowych. Chcemy uczyć samodzielności podczas wypraw rowerowych: jak naprawić rower, gdzie i jak szukać noclegu, jaki sprzęt ze sobą zabrać. Celem inicjatywy jest wyrównanie szans między dziewczynami i chłopakami w rowerowym świecie. Babska Korba chce łamać stereotyp, który boleśnie dotyka kobiety w świecie kolarstwa, w którym jesteśmy uznawane za bezradne w sytuacjach kryzysowych. Kobiety też mogą! Zmienić dętkę, założyć łańcuch, rozbić obóz w dłuższej trasie!

Facebook / Instagram /

Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia

Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia

„PELVIC Power”- poskromnienie cewki

Od 2007 roku działamy i walczymy ze stereotypowym postrzeganiem kobiet na wsi wyłącznie jako gospodynie domowe. Promujemy ich wszechstronny rozwój oraz otwieramy drzwi, tam, gdzie wydaje im się że, to nie ich świat i nie ich potrzeby. Liczymy prawie 200 kobiet w różnym wieku, o różnym statusie, ale identycznych potrzebach: szacunku, godności i równości. Naszym celem jest realizacja projektu „ PELVIC Power”- poskromnienie cewki i walka ze wstydem i mentalnością wynikającymi z choroby nietrzymania moczu. Chcemy odważnie podejść do rozwiązania problemu, nauczyć kobiety mówić o inkontynencji oraz ją leczyć. Kobiety uświadomią sobie, że bycie chorym to nie wstyd, poznają zestawy ćwiczeń do codziennego poskromnienia cewki oraz alternatywy leczenia. Kulminacją będzie edukacyjny  przekaz jak radzić sobie z „mokrą bielizną” w oryginalnym spocie reklamowym. Czas już uwrażliwić społeczeństwo, partnerów i przestać oszukiwać ….siebie same, że mamy taki poważny problem. 

Facebook / Website

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom

#shecan

#SheCAN to różnorodne działania, głównie dla nastolatek, skupione wokół ulicznego rapu i seksizmu/mizoginii, które można bardzo często w nim usłyszeć. Łączymy warsztaty wzmacniające dziewczynki i dziewczyny (trening asertywności, umiejętności reagowania na seksizm, porozumienie bez przemocy) z działaniami twórczymi. W czasie naszych spotkań z nastolatkami m.in. w świetlicach i MOS-ach namierzymy i nazwiemy seksizm w polskich tekstach hip-hopowych, stworzymy na ich podstawie alternatywną, dziewczyńską wersję przekazu i przygotujemy empowermentowe szablony do powielania w formie graffiti (być może muralu), hasztagów i napisów na koszulkach. Dzięki „Manufakturze haseł "SheCAN" dostępnej na Instagramie i akcjom społecznym na wydarzeniach muzycznych i w Sieci nasze działania dotrą do kolejnych odbiorczyń. Spotkamy się z twórczyniami polskiego hip-hopu, by włączyć je do projektu i zapytać, jak radzą sobie w, głównie męskim, świecie rapu i jak jako kobiety się nawzajem wzmacniają. Nasze działania nie dążą do potępienia konkretnych twórców rap, ale do samodzielnego stworzenia przez uczestniczki projektu swojej, pełnej godności i siły narracji na temat kobiet w polskim hip-hopie i w ich najbliższym świecie oraz stworzenia wspierającej grupy dziewczyńsko-rówieśniczej opartej na wspólnej zajawce.

Facebook / Website

Druga edycja

Fundacja Akceptacja

Fundacja Akceptacja

Psychologia w zawodach pomocowych - psychologiczne i społeczne wzmocnienie kobiet wspierających zawodowo osoby zależne/nieporadne/chore/starsze.

Psychologia dla zawodów pomocowych – nasz projekt ma na celu dać konkretne wsparcie osobom, które zawodowo wspierają inne osoby i w jej czasie mogą mieć do czynienia z sytuacjami zagrożenia życia swoich podopiecznych (min pogorszenie stanu zdrowia, stany nagłe, zgony). Zdecydowana większość osób pracujących w zawodach pomocowych to kobiety, dlatego nasz projekt ma na celu wzmocnić je, dać im narzędzia do odreagowania stresu, przeciwdziałać wypaleniu. Ma wskazać skuteczne metody radzenia sobie z dużym obciążeniem i dbać o własną strefę komfortu w codziennych.

Facebook / Instagram / Website

Fundacja DZIEWUCHY DZIEWUCHOM

Fundacja DZIEWUCHY DZIEWUCHOM

Inicjatywa Fundacji Dziewuchy Dziewuchom skupia się na stworzeniu serii filmików instruktażowych pomocnych w ćwiczeniu reakcji na niekomfortowe sytuacjach, z którymi na co dzień spotykają się dziewczyny i kobiety. Planujemy zorganizować warsztaty dla uczestniczek, które chcą poćwiczyć wyrażanie swojej asertywności, a następnie wspólnymi siłami stworzyć zestaw proponowanych wariantów odpowiedzi. Rezultatem akcji będzie seria nagrań wideo, podpowiadających jak sobie poradzić w różnych momentach, np. w razie przykrych zaczepek słownych na ulicy, niechcianych uwag od członków rodziny, czy trudności koleżeńskich w szkole. Wierzymy, że „ćwiczenie czyni mistrzynie”, a dzięki dzieleniu się wiedzą możemy być jeszcze bardziej skuteczne i pewne siebie!

Fundacja Lokalnej Aktywności Społecznej

Fundacja Lokalnej Aktywności Społecznej

Koła Gospodyń Wiejskich – współpraca i rozwój!

Koła Gospodyń Wiejskich to wspaniałe organizacje, które mogłyby być motorem życia społecznego wsi, ale potrzebują wsparcia, współpracy i rozwoju. W ramach inicjatywy chcemy zmienić stereotypowe postrzeganie Kół Gospodyń Wiejskich, zwiększyć udział kobiet w samorządzie, życiu politycznym i społecznym. Pomysł na projekt opiera się wsparciu rozwoju KGW w 3 wymiarach- wsparcia osobistego liderek KGW, realizacji cyklu dedykowanych szkoleń 24 KGW oraz wspólnej organizacji Konwentu KGW w dwóch powiatach Polski wschodniej. Wynikiem projektu będzie wymiana doświadczeń oraz rozwój działalności KGW, nie tylko na polu kulinarno – ludowym, ale tez innym, zgodnym z zainteresowaniami i aspiracjami samych kobiet.

Facebook /

Fundacja Przestrzeń Kobiet

Fundacja Przestrzeń Kobiet

RegenerAkcja dla zmęczonych aktywistek

RegenerAkcja dla zmęczonych aktywistek to miejsce, w którym zmęczone i wypalone aktywistki będą mogły odpoczywać, wzmacniać się i regenerować. To przestrzeń na dzielenie się doświadczeniami i odbudowę więzi między kobietami – więzi naruszonych przez dyskryminację i seksizm. RegenerAkcja to także kompleksowy model pracy, który uwzględnia specyfikę doświadczenia aktywistycznego kobiet-działaczek, jego wymiar genderowy. Zmęczonym aktywistkom oferujemy warsztaty, grupy pomocowo-rozwojowe, teksty, webinaria, blog i podręcznik dbania o siebie i podtrzymywania w dobrostanie.

Facebook /

Fundacja ROLL-NA

Fundacja ROLL-NA

Mocne ze wsi

Celem programu “Mocne ze wsi” jest budowanie pozytywnego wizerunku mieszkanek wsi, kobiet wyjątkowych i przedsiębiorczych, często niedocenianych i niezauważanych – cichych bohaterek lokalnych społeczności.
Współczesna mieszkanka wsi pracę zawodową łączy z działaniami w swoim gospodarstwie, a przede wszystkim działa społecznie na rzecz swojej małej ojczyzny przekuwając tradycję w nowoczesność. Spotyka się z innymi kobietami i wraz z nimi organizuje życie na wsi.
Czy jednak o jej działaniach możemy usłyszeć w ogólnopolskich mediach? Niestety, dzisiejszym gospodyniom bardzo trudno jest się przebić z informacjami o podejmowanych aktywnościach poza obszar swojej gminy czy powiatu. Chcemy to zmienić. Dlatego planujemy profesjonalną kampanię promującą przedsiębiorcze kobiety i pokazującą je przez pryzmat ich wyjątkowych działań. W ten sposób mamy szansę zmieniać mentalność wielu środowisk i postrzeganie kobiet jako zacofanych żon rolników. Chcemy dawać inspirację innym zwyczajnym-niezwykłym bohaterkom.

Facebook / YouTube /

Fundacja Wspierania Kultury i Edukacji Kulturalnej „Chełmska 21”

Fundacja Wspierania Kultury i Edukacji Kulturalnej „Chełmska 21”

KobieTY

Projekt multimedialny, obejmujący docelowo swoim zasięgiem streaming internetowy, typu premium (serial fabularny), prasę, telewizję, social media, którego celem jest pokazanie, jak krzywdzące w dzisiejszym świecie są najbardziej rozpoznawalne stereotypy w które wtłaczane są kobiety; takie w których przejrzy się każdy z nas. Celem projektu jest dekonstrukcja najbardziej krzywdzących kalek, dotarcie do prawdy, uświadomienie, że poznanie samego siebie zaczyna się od powiedzenia nie. Twórcy projektu, skupiają wokół siebie scenarzystów, producentów, dziennikarzy. Ich celem jest dotarcie docelow

Nieformalna Grupa Edukacyjna SZTAMA

Nieformalna Grupa Edukacyjna SZTAMA

SZTAMA to kilkuosobowa inicjatywa stworzenia programu edukacyjnego dla chłopców, tych mniejszych i tych prawie dorosłych. Chcemy pokazać chłopakom, że nie muszą podążać za społecznie im narzucanym wzorcem męskości kojarzonej z dominacją, przemocą i agresją. Nasz program ma wspierać ich w procesie odchodzenia od wzorca agresywnej męskości i zmniejszania ryzyka destruktywnych zachowań, które chłopcy podejmują chcąc udowodnić sobie i otoczeniu, że pasują do wizji “prawdziwego mężczyzny”. Planujemy przygotować program edukacyjny głównie dotyczący męskości, który pozwoli chłopcom już od najmłodszych lat szkolnych budować swoją tożsamość w oparciu o wzorce wolne od agresji i rywalizacji, a w zamian wzmacniające empatię i współpracę.

Facebook /

Projekt CZUJCZUJ

Projekt CZUJCZUJ

Ogrodowe SPA dla mam osób niepełnosprawnych

Inicjatywa skupia się na kobietach, które na co dzień cały swój czas poświęcają opiece nad innymi. Organizatorki tworzą jednodniowe, ogrodowe SPA dla mam dzieci z niepełnosprawnościami – bezpieczną przestrzeń dbania o ciało i duszę. A do mam, które nie mogą sobie pozwolić na wyjście z domu, dojedzie SPA latające – masaż, makijaż czy głęboki relaks, czyli chwile tylko dla siebie. Dzięki zbiórce społecznej zapewnione zostaną też posiłki dostosowane do potrzeb wszystkich dzieciaków i ich opiekunek. W przyszłości powstanie też aplikacja mobilna, tak, aby każda mama mogła skontaktować się z masażystą, fryzjerem, czy… sąsiadem oferującym pomocną dłoń.

Facebook /

Stowarzyszenie Sistrum – Przestrzeń Kultury Lesbijskiej*

Stowarzyszenie Sistrum – Przestrzeń Kultury Lesbijskiej*

Opowiedz/o/sobie

Stowarzyszenie Sistrum – Przestrzeń Kultury Lesbijskiej* (gwiazdka włącza wszelkie formy kobiecej nieheteronormatywności) zostało założone w 2017 roku przez kobiety od lat działające na rzecz społeczności LGBTQ+. W finale Ashoki Sistrum znalazło się z propozycją projektu filmowego „Opowiedz/o/sobie”, którego celem jest przekazanie grupie kobiet nieheteronormatywnych narzędzi potrzebnych do zrobienia krótkiego filmu o swoich doświadczeniach. Poprzez networking filmy trafią na pokazy w Polsce i zagranicą. To może być doskonały początek L*SD, czyli Lesbijskiej* Szkoły Dokumentu. Sistrum jest obecnie jedyną lesbijką* organizacją w Polsce. Działa wykorzystując narzędzia, jakie daje kultura. Stowarzyszenie skupia się na rozpowszechnianiu i archiwizowaniu już istniejących dzieł kultury opowiadających o perspektywie kobiet nieheteronormatywnych, a także wytwarza i zachęca do tworzenia opowiadań, filmów, performensów itd.

Facebook / Instagram / Website

SZAJN

SZAJN

Szajnujemy rzeczywistość: LUSTro

Jeden z tekstów opublikowanych w numerze „Lustro” w naszym internetowym magazynie „Szajn” mówi o tym, jak jego autorka po raz pierwszy postanowiła obejrzeć swoją waginę w lusterku. Ze zdziwieniem odkryła wtedy, jak wielu rzeczy nie wie o swoim ciele, jak wydaje się jej ono tajemnicze i trudne do zaakceptowania. Lata tabuizowania i nadzorowania kobiecego ciała doprowadziły do tego, że trudno nam rozmawiać o wulwie, waginie i tej części naszej cielesności. A rozmowa o tych, często bardzo podstawowych, rzeczach i wypełnianie wiedzą powstałych luk, ma wpływ na wiele aspektów naszego życia – samoakceptację, zdrowie fizyczne i psychiczne czy seksualność. To właśnie chcemy robić podczas spotkań „Szajnowanie rzeczywistości: LUSTro” – rozmawiać, odkrywać, dzielić się doświadczeniami, opowiadać swoje historie i uczyć się o sobie w bezpiecznej, swobodnej atmosferze – jak podczas nocowanek u najlepszych przyjaciółek.

Facebook / Instagram / Website

Pierwsza edycja

Fundacja Carrots

Fundacja Carrots

Hacking Carrots

Projekt pt. „Hacking Carrots” ma na celu obnażenie stereotypu,  jakoby dysproporcja kobiet w sektorze IT wiązała się z ich brakiem odpowiednich zdolności czy kompetencji. Ma zwrócić uwagę na to, iż kobiety współtworzą świat technologii informacyjnych na równi z mężczyznami. Projekt składa się z maratonu programowania, podczas którego uczestnicy będą szukać odpowiedzi na 12 zagadnień stanowiących wyzwanie dla współczesnego świata.​

Facebook / Linkedin / Instagram / Website

Fundacja Autonomia

Fundacja Autonomia

Dziewczyńskie Centrum Mocy

To miejsce dla każdej dziewczyny i dla osób, które są ich sojuszni/cz/kami, dziewczyny będą miały wpływ na to, jak wygląda i co się w nim dzieje, będą współdecydować o wszystkim. Tu każda może być sobą i budować własną moc, odkrywać swoje siły i odwagę, doświadczać skuteczności i wpływu, a także budować porozumienie i solidarność z innymi. To przestrzeń, w której każda osoba jest szanowana i sprawiedliwie traktowana, nie ma w niej miejsca na jakąkolwiek przemoc, na wykluczanie i nękanie.

Facebook / Instagram / Website

Fundacja Kosmos dla Dziewczynek

Fundacja Kosmos dla Dziewczynek

Dzieciaki z Mocą

Projekt Fundacji „Dzieciaki z Mocą” objął warsztatami ponad 170 dzieci z drugich klas szkół podstawowych. Organizatorzy pragną przeprowadzić taki program w 100 szkołach rocznie, a także opracować warsztaty dla dziewczynek w okresie dojrzewania,  które następnie wprowadzą  jako zajęcia do lokalnych domów kultury.

Linkedin / Instagram / Website

Fundacja Rzecz Społeczna

Fundacja Rzecz Społeczna

Fundacja chce podjąć pracę z  grupami kobiet z województwa śląskiego. Inicjatywa ta, ma za zadanie zwiększyć poziom świadomości kobiet i doprowadzić do rozwoju inicjatyw kobiecych opartych na organizowaniu społecznościowym. Uczestniczki projektu posiadają całkowitą autonomię, podejmując samodzielne decyzje na każdym z etapów projektu: zarówno przy wyborze problemu, po oczekiwany rezultat i metodę, jaką będą w stanie go osiągnąć.

Facebook / Website

Międzypokoleniowa TransMISJA

Międzypokoleniowa TransMISJA

Inicjatywa kieruje się ideą wspierania i wzmacniania kobiet mieszkających na wsi, tak aby mogły zostać przyszłymi liderkami zarówno społecznymi, jak i  politycznymi w regionie. Ma także na celu rozwój lokalnej społeczności w oparciu o współpracę kobiet z odmiennym doświadczeniem zawodowym, co stanowi platformę do sieciowania i wspierania członkiń oraz tworzenia innowacji i budowania kreatywnej strategii działania. Celem grup kobiecych jest również zmiana dotychczasowych relacji między kobietami a mężczyznami na wsiach.

Siostry Rzeki

Siostry Rzeki

„Siostry Rzeki” to kampania społeczna w obronie Wisły oraz polskich rzek przed planami regulacji i przegradzania. Problem ich ochrony jest tematem praktycznie nieistniejącym w świadomości obywateli naszego kraju. Akcja zaprasza do udziału kobiety z całej Polski i symbolicznego, performatywnego wypowiedzenia się w obronie własnych, lokalnych rzek. Elementem kampanii będzie również produkcja ekologicznie zaangażowanych strojów kąpielowych.

Facebook / Instagram /

Stowarzyszenie Kobieca TranssMisja

Stowarzyszenie Kobieca TranssMisja

Karioka Girls Rock Camp

Karioka Girls Rock Camp to długofalowy projekt edukacyjny, polegający na organizowaniu muzycznych obozów dla dziewcząt, prowadzeniu działań promocyjnych i zaszczepianiu idei Girls Rock Camp w Polsce. Uczestniczki nabywają umiejętność grania i tworzenia muzyki, ale głębszą ideą projektu jest wzmacnianie pozycji dziewczyn i kobiet w społeczeństwie za pomocą narzędzi edukacji muzycznej i równościowej

Facebook / Website

Stowarzyszenie Teatr Grodzki

Stowarzyszenie Teatr Grodzki

Gerda szuka Kaja

W dobie prymu i monopolu męskich bohaterów, „Teatr Grodzki” w swojej inicjatywie chce podkreślić historię niezwykle dzielnej dziewczynki o silnej osobowości – Gerdy. „Gerda szuka Kaja” to pomysł  przygotowania gry, która łączy specyfikę teatru z edukacyjną formą rozrywki i działa na rzecz strategii wzmacniania dziewcząt. Będą w niej elementy budowania postaci scenicznej, odgrywania ról, a także poruszane zostaną wątki trudnych społecznie tematów np. podejścia do niepełnosprawności.

Facebook / Website

Stowarzyszenie Teen Challenge

Stowarzyszenie Teen Challenge

Inicjatywą Stowarzyszenia jest stworzenie grupy wsparcia dla kobiet z powiatu malborskiego. Grupę docelową stanowią kobiety, którym z uwagi na brak kompetencji wychowawczych czy też widoczne zaniedbania w tej kwestii zagraża odebranie dzieci do pieczy zastępczej. Poprzez kompleksowy cykl szkoleń i warsztatów angażujących wielorakie podmioty, kobiety zyskają merytoryczne wsparcie, motywację do zmiany dotychczasowego stylu życia i pomoc w rozwiązaniu sytuacji, w której się znalazły.​

Facebook / Website
arrow-down