O nas

Małgorzata Rutkowska
Krzysztof Rutkowski
Małgorzata Wojnowska-Marzoch

Magovox to spółka powołana do życia przez Małgorzatę Rutkowską, która przekazała swoje prywatne środki finansowe na realizację inicjatyw rozwiązujących różne problemy społeczne. Magovox to jej głos.

Magovox wspólnie z Małgorzatą Rutkowską tworzą Małgorzata Wojnowska-Marzoch i Krzysztof Rutkowski.

Naszym celem jest wspieranie i finansowanie ciekawych inicjatyw.

Działamy w trzech obszarach:
- sprawczość kobiet i podejmowanie przez nie działania
- budowanie relacji między rodzicami i dziećmi
- budowanie społeczeństwa obywatelskiego

Wspieramy głównie działania długofalowe, które niosą trwałą zmianę.
Wybranym projektom dajemy wsparcie merytoryczne i finansowe.

Wszystkie nasze inicjatywy mają wspólny cel: budowanie społeczeństwa, w którym świadomi obywatele biorą odpowiedzialność za swoje życie i realizują swój potencjał.

Magovox współpracuje z takimi organizacjami jak np.:

Więcej informacji o inicjatywach, które wspieramy znajdziesz tu:
projekt WzmocniONE http://ashoka-cee.org/wzmocnione/
http://www.family-lab.pl/
https://fundacjakosmos.org
https://etakobi.wordpress.com/my-kobieta/